Stichting Pur Sang

 

Concept- en projectbureau
Stichting Pur Sang heeft een concept- en projectbureau actief op het gebied van gezondheid en preventie. Bewegen is het centrale uitgangspunt in de breedste zin van het woord, namelijk vanuit zowel het fysieke, mentale, sociale als spirituele vlak.

 

Daarnaast heeft Stichting Pur Sang een maatschappelijke betekenis. Vanuit de stichting worden charitatieve projecten ondersteund. De stichting is in staat om zelf projecten te adopteren als voor derden projecten te adopteren die ideële en sociaal-maatschappelijke doelstellingen willen concretiseren, maar ook kan Stichting Pur Sang zelf projecten adopteren vanuit sociaal oogpunt.

 

Belang van beweging
De doelstelling van Stichting Pur Sang is om bij te dragen aan het belang van bewegen, door bewegen te stimuleren, het bewustmaken van het belang van bewegen en bewogen worden door ervaringen. De projecten die Stichting Pur Sang uitvoert hebben betrekking op een of meerdere invalshoeken van bewegen.

 

Zo is de Nationale Gezondheidstest een goed voorbeeld van het stimuleren van bewegen van de Nederlandse bevolking. Onderzoek en publicaties dragen bij aan het bewustmaken van het belang van bewegen. Tijdens de experiences beleven en ervaren de deelnemers wat mensen beweegt.

 

Lees verder >>